136

N600A耀翰手提缝包机

2014-11-8


品牌: YAOHAN

型号: N600A

Model:N600A

新款手提式缝袋口机(单线)

NEW TYPE BAG CLOSING MACHINE (1-Thread)

针脚长度:7.2mm(3 per inch) fixed

针:DN*1-#25

重量:6.1kg (14 lbs)with thread

驱动电动机 60W 50/60Hz, 1ph

      12V,24V,110V,220V or 240V

      (需要订购时请选号型号.)


下一个

N600AC包边封口缝包机

上一个

DS-9C